Storslam för Leif Sylvan

Vid den senaste klubbtävlingen blev det storslam för Leif Sylvan, hans tre tävlingsbidrag belade första-, andra- och tredjeplatserna. 24 bilder hade lämnats in och jury var Gotlands fotoklubb. Efter två tävlingar i årets klubbmästerskap leder nu Leif Sylvan på 24 poäng, före Ulrika Hemmingsson på 18 p. och Sture Sternegård på 14 p.

1. Leif Sylvan: Utanförskap – att inte passa in. Juryns kommentar: ”Det mjuka fina ljuset och det rena avskalade ger oss en känsla av frid. De ensamma fotspåren i sanden leder blicken åt vänster till en person. Personens kroppshållning och att denne är på väg ut ur bilden skaver lite. Vi tolkar det så att året är 2020. Världen har drabbats av en pandemi. Människor isolerar sig och många söker sig till fridfulla platser. En riktigt vacker bild med ett stråk av vemod. (Jo, vi vet att fotografen har en annan tolkning – utanförskap – men bilden kan tolkas på flera sätt, vilket gör den intressant).”

2. Leif Sylvan: Mandomsprovet. Juryns kommentar: ”Det krävs mod att ge sig ut på en ranglig repbro. Om bron dessutom går över en fors vid ett mäktigt dånande vattenfall krävs ett ännu större mod. Vi är glada att ynglingen är väl säkrad. Upplevelsen är säkert såväl hisnande som spännande och lite skrämmande. Att hjälmen tycks ha hamnat lite på sned förstärker den hisnande känslan. Bilden är välkomponerad. Skärpan ligger på pojken, som är rätt placerad i bilden. Valet av teleobjektiv trycker ihop perspektivet så att vattenkaskaderna bildar en vacker storslagen bakgrund. Det här en bild som man kan titta länge på.”

3. Leif Sylvan: Morgondimma över Björnsjön i Härjedalen. Juryns kommentar: ”En vacker stämningsfull och innehållsrik bild. Höstdimman dämpar färgerna. Ljuset är vackert. Vi föreställer oss att fotografen har stannat, njutit av den fuktiga luften och lyssnat till storlommens karaktäristiska spöklika läte.”

Kommentera