Fotoutflykter

Två utflykter görs av fotoklubben under vårterminen. Vid varje utflykt utses bästa bild och bästa kollektion om tre bilder.

Den här sidan uppdateras inte tills vidare.

Stensjö by 2018: Bästa bild

Göran Johansson

Stensjö by 2018: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________________

Överums bruksmuseum 2017: Bästa bild

Bertil Andersson

Överums bruksmuseum 2017: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________________

Almviks tegelbruk 2017: Bästa bild

Bertil Andersson

Almviks tegelbruk 2017: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________________

Hummelstad: Bästa bild

Mikael Karlström

Mikael Karlström

Hummelstad: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________________

Henriksnäsberget: Bästa bild

Henriksnäsbergsutflykten av Leif Sylvan

Henriksnäsbergsutflykten av Leif Sylvan

Henriksnäsberget: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________________

Segersgärde: Bästa bild

Sture Sternegård

Sture Sternegård

Segersgärde: Bästa kollektion

___________________________________________________________________________________________________________

Djursdala: Bästa bild

Leif Sylvan

Leif Sylvan

Djursdala: Bästa kollektion

___________________________________________________________________________________________________________

Kråkelund: Bästa bild

Kråkelund: Bästa kollektion

__________________________________________________________________________________________________________

Norra kommundelen: Bästa bild

Norra kommundelen: Bästa kollektion

_________________________________________________________________________________________________________

Hasselö: Bästa bild

Hasselö: Bästa kollektion

_________________________________________________________________________________________________________

Krokshult: Bästa bild

Krokshult: Bästa kollektion

_________________________________________________________________________________________________________

Mörtfors: Bästa bild

Mörtfors: Bästa kollektion