Ny samarbetspartner för fotoklubben

Ankarsrums fotoklubb har inlett ett samarbete med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet). Det innebär att en del av klubbens verksamhet kommer att bedrivas i studiecirkelform, och för att få information om det så har två av klubbens representanter varit på ett informationsmöte med NBV, där riktlinjerna för den här verksamheten drogs upp.

Från vänster syns NBV:s verksamhetsutvecklare Annicka Rydström, studiecirkelledare Ulrika Hemmingsson från Ankarsrums fotoklubb, samt Leif Sylvan. Foto: Defemm Hundrah.

Kommentera